شعر قطار

قطار 

تتق تتق تتق تق همیشه توی راهی چقدر تو صبوری قشنگ مثل ماهی هزارپایی انگار میان دشت گل ها هزار کفش داری تو آهنی و زیبا تتق و تتق می آیی دوباره از دل کوه پر از صدای شاد مسافران انبوه نگاه کن کسی هست در انتظارت این جا همان که دوست توست پل ورسک… ادامه مطلب »