شعر گلها

گلها 

گلها چه رنگارنگند هم خوشبو، هم قشنگند مثل یاس و نیلوفر همه از هم زیباتر بعضی هستن تو صحرا با رنگ و بوی زیبا بعضی تو باغ و باغچه یا در گلدان، رو تاقچه وقتی میاد بهاران دنیا میشه گلستان پرنده ها می پرند چرنده ها می چرند گل می زنه جوانه بال می کشه… ادامه مطلب »