شنیدن صدای وزوز در گوش

گوشی که وزوز می کند 

اگر این اواخر حس می کنید صدای وزوز می شنوید به جای اینکه در اطراف خود دنبال مگس بگردید و توری های پنجره ها را بررسی کنید، دنبال رفع علت وزوز گوش هایتان باشید. وزوز گوش یعنی شنیدن صدای خاصی که ممکن است در یک، هر دو گوش یا حتی در سر احساس شود. این… ادامه مطلب »