شومینه

نحوه چیدن مبلمان در کنار شومینه 

با توجه به این که شومینه در اتاق نشیمن مرکز توجه است، نوع چیدمان مبلمان برای زیباتر جلوه دادن آن دارای اهمیت است. با توجه به معماری و زیبایی شومینه و گرمایی که در هوای سرد ایجاد می کند، جایگاه مناسبی است تا مبلمان اصلی را در کنار آن قرار داد. برای این منظور روش… ادامه مطلب »