شیوه برخورد با کودک

امان از دوست ناباب 

یکی از مهم ترین نگرانی های والدین، دوستی فرزندانشان با افرادی است که از نظر اخلاقی، رفتاری و تربیتی مورد تایید خانواده نیستند. در این شرایط اگر والدین ندانند چطور باید با نوجوان برخورد کنند، بدون شک از یک سو او را بیشتر به دوستش علاقه مند خواهند کرد و از طرف دیگر از خانواده… ادامه مطلب »