صبحانه دانش آموزان

امتحان موفق با صبحانه کامل 

گروهی از دانشجویان و دانش آموزان پیش از امتحان برای مطالعه مواد امتحانی با کمبود وقت مواجه می شوند و سعی می کنند حتی از آخرین فرصت های خود برای مرور درس ها استفاده کنند؛ به همین خاطر در روز امتحان وقتی برای خوردن صبحانه نمی گذارند یا به طور کل این مساله را فراموش… ادامه مطلب »