طبع خاکشیر

خواص خاکشیر 

فصل تابستان که می رسد مصرف شربت خاکشیر در میان مردم بیشتر می شود زیرا خاکشیر از زمان های گذشته کاربرد داشته و بهترین کاربرد آن به خاطر خاصیت ضدعفونی کننده آن است. خاکشیر گیاهی است علفی یک ساله یا دو ساله که ارتفاع ساقه آن تا یک متر نیز می رسد، قسمت پایین گیاه… ادامه مطلب »