وارفتن و آب رفتن تن پوش های زمستانی

وارفتن و آب رفتن تن پوش های زمستانی 

در روزهای سردی که پیش رو داریم اگر نمی خواهید پس از شست و شوی لباس های زمستانی و به ویژه پشمی، با آب رفتن یا وارفتن آنها مواجه شوید، بهتر است به چند نکته توجه کنید: • پیش از هر چیز در وهله نخست به دستورها و نشان های اختصاری روی برچسب پشت یقه… ادامه مطلب »