پاسخ به سوالات جنسی کودک

روش پاسخ دادن به سوالات جنسی کودک 

صحبت کردن درباره جنسیت برای اغلب والدین کاری دشوار است. والدین یا نگران زیاد گفتن هستند و یا کم گفتن و یا نگران گیج کردن بچه های خود. بسیاری از والدین هم فکر می کنند که اگر درباره مسائل جنسی با کودکان خود صحبت کنند افکار جنسی را در ذهن های کوچک آنها پرورش می… ادامه مطلب »

توصیه هایی برای تربیت جنسی کودکان 

هر چند برای بسیاری از والدین پاسخ به پرسش های کودکان در زمینه مسائل جنسی از دشوارترین کارهاست، اما کارشناسان بنا بر فرهنگ های مختلف برای پاسخ والدین، راهکارهای متعددی عنوان کرده اند. در برخی کشورها آموزش رسمی و غیررسمی در کنار هم می کوشند تا پاسخ های شفافی به کودک بدهند به طوری که… ادامه مطلب »

درباره سوالات جنسی کودک 

نگران نشوید! پنهان کاری نکنید… نیازی به طفره رفتن نیست. بگذارید فرزندتان بدون آنکه از سوالاتش دچار شرم یا ترس شود، در قبال حس کنجکاوی اش، بهترین پاسخ ها را از والدینش که امین ترین افراد در زندگی اش هستند، دریافت کند. یکی از بزرگ ترین مسئولیت های تربیتی والدین، دادن پاسخ های مناسب به… ادامه مطلب »