پاپوشی برای زمستان

پاپوشی برای زمستان 

با این پیش فرض که چکمه پوست سر نیست که اگر شوره زد با شامپوی ضدشوره به جانش بیفتیم یا لباس نیست که اگر چروک شد با اتو صافش کنیم، به نکاتی که برای مراقبت از این پاپوش های زمستانی باید در نظر بگیریم دقت کنید: • به هیچ وجه چکمه های خیس را کنار… ادامه مطلب »