پاکسازی

پاکسازی پوست با بخور 

یکی از روش های سالم برای پاکسازی پوست، استفاده از بخور به صورت ساده یا همراه با عصاره های گیاهی است که طی آن منافذ پوست باز و به صورت سطحی و عمقی پاک شده و باعث خون رسانی بهتر به پوست می شود. آلودگی ها، چربی ها و سلول های شاخی از سطح پوست… ادامه مطلب »

پاییز فصل پاکسازی خانه 

خانه تکانی در ایران همیشه با بوی سال نو همراه بوده است، در حالی که در بسیاری از نقاط جهان این اقدام دو بار در سال و در روزهای نخست فصل پاییز و فصل بهار انجام می شود. با آغاز ریزش برگ ها و تغییر چهره طبیعت پنجره بسیاری از خانه ها بسته می شود… ادامه مطلب »