پاک کردن پلاستیک زرد شده

چطور پلاستیک های زرد شده را تمیز کنیم؟ 

همه ما دوست داریم وسایل سفید پلاستیکی، تمیزی اولیه خود را داشته باشند. اما آنها به مرور زمان زرد و کهنگی خود را نشان می دهند. گاهی زرد شدن پلاستیک به دلیل آن است که زیاد در معرض نور آفتاب قرار گرفته است، اما گاهی به دلیل کهنگی، در کنار وسایل گرمازا بودن و یا… ادامه مطلب »