پشه های ریز اطراف میوه

چطور پشه میوه را از بین ببریم؟ 

حتما شما هم در آشپزخانه تان با پشه های ریزی که معمولا دور میوه های مانده جمع می شوند، برخورد کرده اید. اما این پشه های میوه از کجا می آیند؟ همه چیزی که پشه های میوه برای رشد و نمو به آن نیاز دارند، یک محل مرطوب حاوی مواد در حال تخمیر است. این… ادامه مطلب »