پیشگیری از سرد شدن دست ها

عوامل سرد شدن دست ها 

سرد شدن دست ها، حتی وقتی در محیطی سرد نیستید، عادی است. اغلب سردی دست ها، بخشی از پاسخ طبیعی بدن برای تنظیم دمای خود است و جای نگرانی ندارد. اما اگر سردی دست ها دائمی و مخصوصا همراه با تغییر رنگ باشد، می تواند نشان دهنده یک مشکل جدی باشد؛ مثلا سرد شدن دست… ادامه مطلب »