پینه چیست

فرق بین میخچه و پینه و درمان آنها 

پا تنها عضو پرکار بدن شماست. اگر تنبل نباشید در بیشتر ساعات روز روی پایتان هستید و به هر شکلی پاهایتان درگیر هستند. تقریبا برای انجام هر کاری روی پا هستید. بنابراین ساییدگی، پارگی و احساس فشار در پاها بیشتر از سایر اعضای بدن است. اما کمتر کسی مراقب پاهایش است. پاها هرگز در بهترین… ادامه مطلب »