چای سبز را با چی بخوریم

چی را با چی بخوریم؟ 

برخی ترکیبات غذایی هستند که اثرات مفید یکدیگر را تکمیل می کنند و به بمب های درمانی بدل می شوند، این ترکیبات را بخوانید و از آنها با هم استفاده کنید. یک ضرب المثل هندی می گوید: «هر چیزی کاملش بهتر است». اما به نظر می رسد شاید بهتر باشد این ضرب المثل را این… ادامه مطلب »