چرا به آرزوهای تان نمی رسید

چرا به آرزوهای تان نمی رسید؟ 

همیشه تصورات یا باورهای اشتباهی درباره موفق شدن وجود دارد. این باور ها مسیر موفقیت را پر از دست انداز کرده و درست مانند سدهایی هستند که موفق شدن را سخت یا ناممکن می کنند. گرچه معمولا و در بیشتر متون راه های رسیدن به موفقیت طرح و بررسی می شوند، اما جا دارد به… ادامه مطلب »