چرا مردان نباید شلوار تنگ بپوشند

چرا مردان نباید شلوار تنگ بپوشند؟ 

بررسی های اخیر نشان می دهند تعداد، شکل و حرکت اسپرم مردان نسبت به سی سال گذشته تا حد زیادی آسیب دیده است. زندگی مدرن امروزی، آثار زیانبار زیادی روی دستگاه تناسلی مردان و زنان داشته است. حیات هر عضوی در بدن، به گردش خون و اکسیژن رسانی مناسب به آن بستگی دارد. به همین… ادامه مطلب »