چرا همسر خود را عاشقانه دوست نداریم؟

چرا همسر خود را عاشقانه دوست نداریم؟ 

آیا تا به حال این سوال را از یکدیگر یا از خود پرسیده ایم؟ اگر هم پرسیده شده جواب شما چه بوده است؟ به تعدادی از جواب های احتمالی زیر توجه کنید: خسته و کوفته از کار روزانه برگشتیم، فرصت نداریم، رسیدگی به امور منزل، درس و مشق بچه ها، پرداخت انواع قسط و بدهی،… ادامه مطلب »