چگونه گوش بدهیم

مهارت گوش کردن 

از میان مهارت های گوناگون انسان، گوش کردن یکی از مهم ترین مهارت هایی است که با پرورش آن می توان کارایی خود را در تمامی مراحل زندگی به ویژه دوران تحصیل افزایش داد؛ ضمنا این مهارت یکی از مشکل ترین مهارت هاست. گوش دادن تعهدی برای فهمیدن و رسیدن به درک همدلانه است؛ به… ادامه مطلب »