کابوس شبانه کودکان

کودکانی که خواب آرام ندارند 

این روزها در بیشتر خانواده ها، به موقع خوابیدن بچه ها به یک آرزو تبدیل شده و خوابیدن کودکان راس ساعت 9 شب، تنها در کتاب ها خوانده می شود، حتی مرز بدخوابی بچه ها تا جایی گسترش یافته است که آنها دیرتر از پدر و مادرشان به خواب می روند. مشکلات مربوط به خواب… ادامه مطلب »

کابوس شبانه کودکان 

کودک به علت دیدن خواب های ترسناک از خواب بیدار می شود و اغلب بخشی از خوابی که موجب ترس وی شده یا تمامی آن را به یاد می آورد. کودک اکثرا در رختخواب خود می نشیند و فریاد می کشد یا گریه می کند و یا به طرف اتاق خواب و تخت والدین می… ادامه مطلب »