بخش بازی های کودکان

بگیر، نگیر 

هدف بازی: افزایش دقت، هوشیاری، ایجاد تحرک بدنی، سرگرمی، سرعت عمل سن بازیکنان: 7 سال به بالا تعداد بازیکنان: 10 نفر به بالا شروع بازی: در این بازى، تعداد زیادى از بچه ها، در یک ردیف کنار یکدیگر ایستاده و دستهای شان را در پشت سر نگه مى دارند. یک نفر به عنوان پرتاب کننده… ادامه مطلب »

حمل کتاب با سر 

هدف بازی: افزایش دقت، هوشیاری، همکاری، تعاون، بهبود هماهنگی اعصاب و عضلات و آموزش صحیح راه رفتن سن بازیکنان: 7 الی 10 سال تعداد بازیکنان: 15 الی 40 نفر شروع بازی: بازیکنان را در گروه های مساوی و موازی آرایش می دهیم. اولین نفرات هر گروه در حالی که یک کتاب بر سر خود گذاشته… ادامه مطلب »

نشست و برخاست 

هدف بازی: مهارت های حفظ تعادل سن بازیکنان: 6 تا 11 سال تعداد بازیکنان: 2 نفر به بالا شروع بازی: همه کودکان به صورت چهار زانو و دست به سینه روی زمین می نشینند. هدف بازی این است که ببینیم چند نفر از کودکان می توانند بدون جدا کردن دست از سینه سرپا بایستند. هنگامی… ادامه مطلب »

سبز و آبی 

هدف بازی: ایجاد تحرک بدنی، سرگرمی و بهبود سرعت و چابکی سن بازیکنان: کودکان 7 سال و بالاتر تعداد بازیکنان: دو گروه 6 نفری یا بیشتر، یک نفر داور شروع بازی: یکی از بازیکنان با توافق به حکم قرعه به عنوان داور انتخاب و بقیه به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. یکی از گروه… ادامه مطلب »

انداختن توپ در سطل 

هدف بازی: سرگرمی، تحرک، سرعت عمل سن بازیکنان: 6 سال به بالا تعداد بازیکنان: 2 نفر یا بیشتر شروع بازی: سطلی را در فاصله 2 متری زمین، میان دو درخت یا دو دیوار آویزان کنید و کودکان را ترغیب نمایید تا سعی کنند توپ کوچکی را به داخل آن بیندازند. ***

مسابقه خرچنگ ها 

هدف بازی: آمادگی جسمانی، ایجاد مهارت و چابکی در کودکان سن بازیکنان: 7 سال یا بیشتر تعداد بازیکنان: 6 نفر یا بیشتر شروع بازی: همه کودکان در زمین بازی پخش می شوند. سپس حالت راه رفتن خرچنگ ها را می گیرند. به این صورت که در وضعیت نشسته، با استفاده از دست و پای خود،… ادامه مطلب »

سه لنگه پا 

هدف بازی: سرگرمی، ایجاد تحرک بدنی و پرورش حس همکاری سن بازیکنان: کودکان 7 سال و بالاتر تعداد بازیکنان: 4 نفر یا بیشتر شروع بازی: بازیکنان دو به دو یارگیری می شوند. هر دو یار در کنار هم می ایستند و پای راست یکی به پای چپ دیگری به وسیله یک دستمال پارچه ای بسته… ادامه مطلب »

دست به دست کردن توپ از سمت چپ یا راست 

شروع بازی: برای بازی دست به دست کردن توپ از سمت چپ یا راست، دو گروه در صف می ایستند و به صورت رقابتی از اولین نفر از سمت چپ یا از سمت راست، توپ را به نفر پشتی و همینطور به ته صف می رسانند. در این رقابت تیمی هر کس توپ را زودتر… ادامه مطلب »