نحوه بستن مرغ شکم پر (2)

در نحوه بستن مرغ شکم پر (1)، روشی برای آماده کردن مرغ برای تهیه مرغ شکم پر و یا مرغ بریانی بیان شد. همان طور که می دانید بستن مرغ و بریان کردن آن، باعث زیبایی و جلوه بیشتر غذا هنگام سرو می شود. در ضمن با بستن مرغ، هنگام بریان شدن در فر، از سوختن سر بالها و ران مرغ جلوگیری می شود. بنابراین بهتر است یکی از روشهای بستن مرغ را همیشه در ذهن داشته باشیم تا در موقع لزوم به راحتی این کار را انجام دهیم.

ابتدا ریسمانی 4-5 برابر اندازه مرغ تهیه کنید. به اندازه ای باشد که هنگام بستن مرغ، کم نیاید. مرغ را روی یک سطح صاف به پشت بخوابانید طوری که پاهای آن به سمت بالا باشد.

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

 
نخ را از وسط تا کنید تا وسط آن را بیابید و آن را زیر ران های مرغ قرار دهید.

نحوه بستن مرغ شکم پر

 
دو طرف ریسمان را به صورت ضربدری از هم رد کرده و دوباره به صورت ضربدری و مانند تصویر از زیر پای دیگر مرغ رد کنید و محکم بکشید تا پاهای مرغ کاملا به هم بچسبد.

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

 
مرغ را از کنار برگردانید طوری که پشت آن به سمت بالا ولی هنوز پاهای آن به سمت شما باشد. نخ را محکم کشیده و نگه دارید.

نحوه بستن مرغ شکم پر

 
ریسمان را بکشید و از زیر بال های مرغ رد کنید و نخ را در پشت مرغ، ضربدری کنید. سپس نخ را دور بال های مرغ ببندید.

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

 
مرغ را برگردانید و ریسمان را محکم دور سینه مرغ ببندید. بعد نخ اضافه را بریده و نوک بال های مرغ را زیر آن، جایگذاری کنید.

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

نحوه بستن مرغ شکم پر

***

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *